Ons Team

Prescare is een samenvoeging van Presence, Strength en Care, Presence van bewust aanwezig zijn is een voorwaarde voor de ontwikkeling van je vaardigheden, houding, persoonlijkheid en bewust “Zijn”.

Visie

De naam PresCare is een samenvoeging van Presence, Strength en Care. Presence van bewust aanwezig zijn is een voorwaarde voor contact en relatie met jezelf en de ander. Met Strength druk je de uniciteit uit die je bent, jouw vorm in de wereld. Het is een uitdrukking van je innerlijke kracht, die groter is dan je je kunt voorstellen. Bij Care ligt de nadruk op verbondenheid, zorg voor jezelf en de ander. Het is een uitdrukking van de universele verbondenheid op een persoonlijke manier.

Misie

Iedereen streeft naar realisatie van geluk in dit leven. Iedereen zoekt naar erkenning en waardering. De essentie van elke deelnemer is om zich succesvol te zijn en zijn of haar bewustzijn te ontwikkelen, door de eigen waarheid (kracht) en liefde (verbondenheid en zorg) te volgen. Dan kan de eigen potentie op een natuurlijke manier ontvouwen. Zowel bij het leren van vaardigheden, als ook op gebied van houding en je Zijn. Onze visie is dat je al in orde bent en wij je ondersteunen om je potentieel tot bloei te brengen.

Strategie

Op abstract niveau toont deze bovenstaande blokken een stroomdiagram voor het verwerken van veranderingen. Als eerste heb je te maken met de belangrijke stress bronnen in de 4 levensgebieden. Wanneer er in deze levensgebieden grote veranderingen zijn heeft dat effect op onze perceptie. Primaire respons op veranderingen is de perceptie of het veilig of onveilig is, of het een probleem is of een uitdaging. Deze primaire respons is  voornamelijk een onbewuste proces en heeft een effect  op de persoonlijke verwerking van de veranderingen in de levensgebieden. Op veranderingen reageert ons lichaam en geest op 4 niveaus. We reageren met ons denken, het heeft effect op het voelen en bepaalt ons handelen afhankelijk van de mate van bewust-zijn.

 Tijdens de training en coaching ondersteunen we deelnemers in het maken van een analyse van de omstandigheden en uitdagingen. We maken ze bewust en volgen de verandering van perceptie door de toegenomen kennis.  We geven inzicht in de persoonlijke verwerking en de samenhang in denken en voelen We leren ze ervaringsgericht het effect van waarachtig en verbonden handelen en effect op bewustzijn. We ondersteunen de authentieke (waarachtige) autonome (verbonden met zichzelf en de ander) groei, in bewustzijn en competentie.

Download de case study over grote besparing op verzuimkosten, door vitaliteitstraining en herstel medewerkers.

Prescare

Eekhoornakker 6
3994 EW Houten
T: 030-6351579
M: 06 2296.5297

Teamleden

Guri de Blok

Expertise
Proces begeleiding in directie management
communicatie en persoonlijke ontwikkeling
Rollen
Coach trainer
Bewustzijns trainer.
Lezingen Non dualiteit
DGA, Ondernemer
Salesmanager Trainer management

 

Lotte Wout

Branches

Overheid, gezondheidszorg, onderwijs, bedrijfsleven
Rollen
Organisatiecoach
Teamcoach
Ondernemer
Senior Manager
Opleider

Yvonne Blonk

Expertise

Onderwijs
Coachen van mensen met levensproblemen op het gebied van burn-out, depressie, angst en trauma.
Rollen
Trainer Zijnsoriëntatie
Coach Zijnsoriëntatie
Relatie coach
Intervisie begeleider
Vertrouwenspersoon
Toegepast Psycholoog

Claudia Witte

Expertise Bedrijfsleven

Bankwezen MKB

Rollen

Coach van:
Ondernemers
Leidinggevenden
Medewerkers
Teams

Zo bereikt u ons   

  1. Onderdoor 160 3995 DX Houten
  2. Postadres : Eekhoornakker 6, 3994 EW Houten

0031-6.2296.5297

info@prescare.nl

Laat een bericht achter