COACHEN

Gaat over het vrijmaken van de menselijke geest en stimuleren van het eigen vermogen dat mensen bezitten om levensdoelen te verhelderen en na te streven. Uitnodigen om authenticiteit en autonomie te leven en veranderingen teweeg te brengen in hun carrière en privéleven zodat ze zichzelf en de omgeving tot bloei kunnen brengen

Visie

Bij onze coaching gaan we uit van een open verkenning van wie je bent en waar je tegen aanloopt. Er is niets mis met je en je hebt alles al in je. Alleen de omstandigheden kunnen nieuw of overweldigend zijn. Dat is een nieuwe uitdaging. Je arsenaal aan talenten heeft een vorm aangenomen die nu niet meer past. Leer opnieuw contact maken met je potentieel om die vervolgens vanuit je kracht op waarachtige wijze vorm te geven. Versterk je relaties door op autonome wijze, in verbinding met je zelf en de ander te blijven. Ervaar de rijkdom in jezelf terwijl je zelfinzicht groeit en je competenties verder ontwikkeld.
Voor meer informatie of contact over uw probleemstelling aarzel niet maar neem contact op.

Coaching Zelfregie en
balans herstellen

Leer hoe je met pijn, de oorzaken en gevolgen van pijn kunt om gaan. Iedereen wil van mentale of fysieke pijn af. Door anders met de pijn en de veranderende levensverwachting om te gaan, kun je pijn en lijden zelf verminderen. En daardoor neemt je vitaliteit toe. Meer informatie of kennismaken, neem contact op

Coaching Persoonlijk ontwikkeling

Vanuit Zijnsgeoriënteerde visie ben je zelf de bron van je geestelijk welzijn. Bewustzijn van denken en voelen ondersteunt je welzijn. Inzicht in je persoonlijkheid en vaardigheden en bewustzijnsprocessen verminderen stress. Herken je talenten en leer de vaardigheden om je potentie tot bloei te brengen. Meer informatie of kennismaken neem contact op.

Is stressvrij ondernemen onmogelijk?

Wij zijn gespecialiseerd in verandering van houding door het zelfinzicht te vergroten. Het start met wie je bent en je zelfbeeld. We leren je waar nodig extra vaardigheden in communicatie, persoonlijkheidstypologie, HR, financiën en strategieën. Komt er rust dan verandert je gedrag. Voorkom ellende, leeft je kracht in verbinding. Stimuleer je werknemers en succes blijft niet uit. Voor meer informatie over uw probleemstelling kunt u contact opnemen.

Competence Coaching

Ieder komt tot bloei, wanneer het lukt om persoonlijk inzicht en authenticiteit in verbinding vorm te geven. Daarbij is elke functie op te delen in meerdere competentiegebieden. De juiste vaardigheden en openhouding zijn nodig om een functie kwalitatief, hoogwaardig en effectief te vervullen. Met inzicht in situationeel leren, verhoog je de eigen motivatie en herken je (vermijdings)gedrag bij anderen. Wij ondersteunen ondernemers en managers in situationeel leidinggeven, management, teambuilding, financieel inzicht en strategie. Voor meer informatie over uw probleemstelling kunt u contact opnemen.

Competentie coaching

Elke functie is op te delen in een aantal competentiegebieden. Dit wil zeggen vaardigheden die men nodig heeft om zijn functie op een kwalitatief juiste wijze in te kunnen vullen en uit te kunnen voeren.

Voor een meer informatie op uw probleemstelling kunt u contact opnemen.

Een voorbeeld: een marketeer moet een marketinganalyse kunnen maken, een ingenieur moet een technisch probleem op de juiste wijze kunnen benaderen. Een leidinggevende moet kunnen instrueren, coachen en delegeren.

Persoonlijke coaching

Personal coaching richt zich op de persoon:

 • wie hij/zij is (persoonlijkheidstype),
 • zijn persoonlijke overtuigingen (over zichzelf, de ander, de organisatie, de wereld),
 • hoe hij/zij zich gedraagt (assertief, vrolijk, impulsief, etc.)
 • hoe hij/zij in een relatie staat en
 • wat hij/zij doet (functie, etc.).

De persoonlijkheid

  We hebben allemaal onze persoonlijke set van unieke eigenschappen die ons maakt tot wie wij zijn. Vanuit diverse persoonlijkheidsmodellen (enneagram, elementenleer, e.a.) is het mogelijk om een persoonlijke beschrijving te geven. Kennis van de eigen set van eigenschappen en kennis van de set van de ander maakt het mogelijk om gericht te werken aan de eigen ontwikkeling en de ander op een effectieve wijze te benaderen.

   Overtuigingen

    Op grond van onze (levens)ervaringen ontwikkelen wij een reeks van overtuigingen en beelden die wij continu gebruiken om het eigen gedrag, dat van de ander en de situaties waarin we ons bevinden te beoordelen en ons hele handelen hierop te baseren. Deze overtuigingen bieden zekerheden echter kunnen ons ook belemmeren in onze ontwikkeling.

     Gedrag

      Ons gedrag is het resultaat van onze overtuigingen. Correctie van gedrag hoeft niet altijd te betekenen dat overtuigingen onderzocht worden. Soms is het geven van feedback voldoende of het volgen van een training.

       Hoe hij/zij in de relatie staat

        Wie wij zijn en onze persoonlijke overtuigingen bepalen ons gedrag tot de ander. Bepalen hoe wij met de ander omgaan.

         Wie hij/zij is

          Meer dan het bovenstaande dat helpt bij inzicht. Door begeleiding op houdingsaspecten vanuit zijnsoriëntatie, ontstaat er een ruimer perspectief. Waardoor de rijkdom ervaren kan worden van wie u werkelijk bent voorbij de gepercipieerde deficiëntie.

           

          Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

          Coaching model

          Het coachingsproces kent de volgende stappen: intake, situatiebenadering (observatie en uitwerking) en evaluatie. Intake Een medewerker voelt zich niet gelukkig in zijn functie en zijn prestaties lijden daar sterk onder. Indien we deze situatie opsplitsen naar de vijf aspecten krijgen we het volgende plaatje:

          • Beeld: wat verwacht de persoon, wat is de werkelijkheid, hoe realistisch is zijn ver-wachting, wat is het spanningsveld met zijn overtuigingen, wat verwachten anderen of de situatie van hem,
          • Overtuiging: hoe dienen anderen zich ten opzichte van hem te gedragen, of hoe dient de situatie te zijn, zodat zijn beeld van tevredenheid overeenkomt met de werkelijkheid,
          • Wat: welke functie vervult hij, is deze passend bij zijn kwaliteiten en wensen en spoort deze met zijn privé-situatie,
          • Hoe: is zijn gedrag zodanig dat hij zijn doel zal bereiken,
          • Inhoud: is het mogelijk dat hij een beeld hanteert wat niet overeenkomstig is met de werkelijkheid.

          Keus coachingmodel

          Afhankelijk van het resultaat van de intake wordt een plan opgesteld dat zich richt op één of meer aspecten.

          • Zo zal bij een mismatch tussen beeld en gedrag (bijvoorbeeld de wens om promotie te maken en contraproductief gedrag) de aandacht sterk liggen op de overtuigingen en het gedrag, functional coaching.
          • Indien de uitslag is dat de zwakte aanwezig is in het veld van competenties, bijvoorbeeld de wens om promotie te maken en een zwakte in delegeren en people skills zal gebruik gemaakt worden van competence coaching.
          • Afhankelijk van de vraag en de resultaten van de intake zal voor een bepaald model gekozen worden en voor een coach met de juiste achtergrond, ervaring en kwaliteiten.

           

          Voor meer informatie of prijsopgave kunt u contact opnemen.

          Procedure

          De volgende stappen:

           1. Coachingscontract. Op basis van de intake en de keus voor een bepaald model wordt er een contract opgesteld waarin vastgelegd wordt: doelstelling(en), lengte van het traject, deelstappen, verantwoordelijkheid coach en gecoachte.
           2. Competence coaching kent de volgende stappen:
            • Werkplekobservatie: Gedurende minimaal een halve dag, voorkeur voor hele dag, word de klant geobserveerd in zijn werkomgeving. Afhankelijk van gemaakte afspraken wordt er direct feedback gegeven of wordt de feedback in een aparte sessie gegeven.
            • Rollenspelen: Tijdens de rollenspelen word inzicht verworven in het huidige gedrag in combinatie met de persoonlijke actiestrategie. Dit is de analysefase. Rollenspelen kunnen op een later moment gebruikt worden om bepaald gedrag te trainen.
            • Testen: Verdere verdieping van de persoonlijke en/of professionele situatie. Uitslag wordt gebruikt voor verdieping van de uitwerkingsfase. Voorbeeld is het Prestatieonderzoek.
           3. Personal coaching kent de volgende stappen
            • Rollenspelen: Tijdens de rollenspelen word inzicht verworven in het huidige gedrag in combinatie met de persoonlijke actiestrategie. Dit is de analysefase. Rollenspelen kunnen op een later moment gebruikt worden om bepaald gedrag te trainen.
            • Testen: Verdere verdieping van de persoonlijke en/of professionele situatie. Uitslag wordt gebruikt voor verdieping van de uitwerkingsfase. Voorbeeld PPA (Persoonlijke Profiel Analyse) of het Profielonderzoek.
           4. Evaluatie en werkplan. Definitieve afspraken.
           5. Uitwerking van de afspraken. Dit kunnen werkbezoeken op locatie zijn, werkbezoeken samen bij een klant, gezamenlijke bijeenkomsten met medewerkers, collega’s, individuele sessies, trainingssituaties, etc.
           6. Evaluatie en afronding. Het coachingsproces wordt nabesproken op zijn effectiviteit. Is het gestelde doel bereikt?
           7. Persoonlijk OntwikkelPlan. Samen met de klant wordt op basis van de ervaringen en resultaten van het coachingsproces een Persoonlijk OntwikkelPlan opgesteld waarin ook de andere elementen van de testen, rollenspelen, observaties e.a. aan bod komen die geen doelstelling waren in het coachingcontract.

          .

           

          Voor meer informatie of prijsopgave kunt u contactopnemen.

          Zo bereikt u ons

          1. Onderdoor 160 3995 DX Houten
          2. Postadres : Eekhoornakker 6, 3994 EW Houten

          0031-6.2296.5297

          info@prescare.nl

          Verstuur een bericht