Workshops, training en Lezingen

Training: Zelfregie en stressreductie

Start 28 september, Houten

Je leert jezelf begeleiden in lastige situaties, bijvoorbeeld in stresssituaties bij het (thuis) werken, bij onzekerheid, dis balans privé-werk en dilemma’s in het werk.  Door inzicht en oefeningen versterkt deze training je autonomie en vitaliteit.
Data 28 september 5, 12 oktober  en 2 november.

meer informatie

Hoe ziet de training eruit?
Eerst wordt inzicht gegeven in de biologische, fysiologisch en psychologische stressrespons.  Daarna onderzoek je jouw persoonlijke stressbronnen, om je respons te herkennen en de belemmerende overtuigingen te reduceren.
Er wordt aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en een gestructureerde vraagtechniek, geleerd om je stress daadwerkelijk te reduceren en om je eigen problemen c.q. dilemma’s op te lossen.
De geleerde vraagtechniek is erop gericht om zelfinzicht te krijgen over de ongewenste situatie en het effect op je gevoelsniveau (stress). Daarna leer je jouw gewenste situatie te benoemen en te erkennen. Het effect hiervan op gevoelsniveau, is de ervaring van ontspanning, vitaliteit (levenslust) en kracht.

Door deze gestructureerde gesprekstechniek leer je proactief, jouw vitaliteit te verhogen, je autonomie te versterken en meer constructief in plaats van reactief te reageren. Je bent beter in staat om voor jezelf en voor je omgeving te zorgen. Door deelname aan de training krijg je bovendien meer grip op jezelf en je werk.

De training is voor medewerkers die regelmatig:

– Stress ervaren bij de wijze van uitvoering van hun taak.

– Moeite hebben met balans te creëren tussen werk en privé.

– Angstig en onzeker zijn bijvoorbeeld over de veranderende omstandigheden.
– In relaties gevoelens van strijd en onveiligheid ervaren.

– Conflicten (tegenstrijdigheden) in zichzelf ervaren en zich ongelukkig voelen.

De training bestaat uit 4 dagdelen, twee persoonlijke gesprekken en 1 uur huiswerk per week. Je kunt persoonlijke actuele (werk)dilemma’s inbrengen.

Individueel of groep

5 of meer personen

€ 990

/ persoon

Zakelijk

 

€ 1190 excl BTW

/ persoon

Laat je leven niet beheersen door je stress, neem zelf de regie voor een andere toekomst

Training: Zelfleiderschap

Start 8 oktober, Barendrecht

Doel van de training is: Het verwerven van inzicht in de principes van situationeel leidinggeven. Inzicht geven in de (eigen)persoonlijkheid. Herkennen hoe de voorkeursstijl van leidinggeven voortkomt uit de persoonlijkheid en de behoefte om doelen te realiseren.  Stress te verminderen. Het leren van constructieve zelfbegeleiding en communiceren vanuit authenticiteit en autonomie. Leren op transparante en contactvolle wijze (innerlijke) belangentegenstellingen te onderzoeken en op te lossen.
Ontplooien van innerlijk leiderschap en presentie ten aanzien van jezelf en de ander.

Data 9 dagen 8 oktober tot 9 april 2022

meer informatie

De training geschikt voor medewerkers die;

Inzicht willen verwerven in leiderschap en in omgaan met zichzelf;
Die niet bang zijn zichzelf te ontmoeten; 
Hoge eisen stellen aan zichzelf en doelen willen bereiken;
Emotionele en zakelijke argumenten willen leren scheiden;
Op integere wijze conflicten op willen lossen;
Authenticiteit en autonomie willen versterken.
Meer uit hun werk willen halen door te doen wat je écht wilt binnen je huidige functie.
Recht willen doen aan eigen autonomie en betrokkenheid in de rol en functie.
Collega´s en teamleden in een open communicatie willen ontmoeten.

De deelnemers leren:

Inzicht in leerprocessen en stijlen van leidinggeven.
Anticiperend-leiding geven, theoretisch en ervarend.
Herkennen van externe en interne stressoren.
Ontmaskeren van destructieve/zelflimiterende super-ego overtuigingen.
Innerlijke conflicten en persoonlijkheidsdelen herkennen
Herkennen van het drama, de situatie, je eigen rol en keuzevrijheid.
Conflicten oplossen door constructieve confrontatie.
Positie van innerlijke volwassenheid innemen.
Het doorzien van de illusie van de angst en groei van autonomie.|
Verschuiven van je handelen vanuit normen naar handelen vanuit waarden.
Herkennen van heelheid en conflictloosheid in jezelf.

Opbouw training.

De training bestaat uit 9losse dagen verspreid over 6 maanden met een intake, 1 individueel gesprek, 1 groep evaluatie dag en 5 intervisie bijeenkomsten om het geleerde blijvend te integreren in je persoonlijke leiderschapsstijl.

Non duaal zelfleiderschap
Dag 1 Vrijdag 8-Oct-21
Dag 2 Vrijdag 29-Oct-21
Dag 3 Vrijdag 19-Nov-21
Dag 4 Zaterdag 18-Dec-21
Dag 5 Zaterdag 8-Jan-22
Dag 6 Zaterdag 5-Feb-22
Dag 7 Zaterdag 5-Mar-22
Dag 8 Woensdag 16-Mar-22
Donderdag 17-Mar-22
Dag 9 9-Apr-22
1e evaluatie Woensdag 1-Dec-21
Woensdag 8-Dec-21
2e evaluatie dag 8 Woensdag 16-Mar-22
Donderdag 17-Mar-22

Individueel 

5 of meer personen

€ 1050

/ persoon

Zakelijk

 

€ 1490 excl BTW

/ persoon

Laat je leven niet beheersen door je stress, neem zelf de regie voor een andere toekomst

Training: Versterk je autonomie en authenticiteit, reis naar de rijkdom in je zelf.

Start 15 oktober, Barendrecht

De training is een persoonlijke ontwikkelingsproces van denken naar voelen naar Zijn. Het loslaten van het denken met overtuigingen, meningen, zelfbeelden en kritische zelf-begeleiding om toegang te krijgen tot je helderheid en open intelligentie.
Leren hoe voorbij het voelen van ongemak en de emoties een bron van wijsheid en rijkdom is wanneer je stopt met vechten tegen jezelf. 
Tijdens de training leer je jouw essentiële of zijnskwaliteiten zoals stilte, levenslust, kracht, openheid en liefde te openen. Rusten in Zijn en in die stilte laten ontvouwen wie je werkelijk bent, ver voorbij wie je denkt of voelt te zijn. Rusten in het besef van je bestaan, zonder jezelf anders te maken is de realisatie van gelukzaligheid en ervaring van rijkdom. Vanuit die autonomie en authenticiteit wordt je handelen effectiever en  afgestemd op wat nodig is.

Data 9 dagen 15 oktober tot 20 maart 2022

meer informatie

De training bestaat grofweg uit 6 fases.

De 1e fase zijn de voorbereidingen voor het zelfonderzoek. Je bent tijdens de training de onderzoeker en het onderzoeksobject. Aan de hand van jouw ervaringen gaan we een draad van het ontvouwingsproces volgen.

Dit nieuwe perspectief helpt je om  jouw waarheid in te brengen en te volgen. En het zorgt er voor dat je deze waarheid op een voelende en liefdevolle manier leert te ontvangen.

De 2e fase is het historische zelfonderzoek. Steeds beginnend in het hier en nu volgen we jouw overtuigingen die je mentaal en gevoelsmatig waarneemt. Je gaat herkennen dat gebeurtenissen uit het verleden, jouw overtuigingen over de werkelijkheid gegenereerd hebben.

De 3e fase is dat we voelend gaan onderzoeken wat voor jou van waarde is. Hierbij daal je van het hoofd naar het hart. Er kan nu een andere ervaring van dezelfde werkelijkheid verschijnen, waarin de verbondenheid met jezelf en de ander op een nieuwe manier waargenomen wordt.

De 4e fase is dat we aan de hand van onze eigen ervaring contact leren maken met de essentiële of zijnskwaliteiten. Zijnskwaliteiten zijn kwaliteiten die verschijnen niet als gevolg van een handeling, maar door jezelf te zijn. Ze zijn in wezen kenmerken van jouw persoonlijke presentie.

De 5e fase is dat je vanuit de bron of het Zelf  leert  om de persoonlijkheid te begeleiden. Op dit niveau vindt een diepe heling plaats van oude trauma’s en identificaties.

In de 6e fase leer je om door de nieuwe vorm van zelfbegeleiding, die vanuit rijkdom en heelheid geschiedt, te integreren in je leven, en waardoor delen van je persoonlijkheid kunnen op te lossen. Je oorspronkelijke speelsheid en vrijheid komt tevoorschijn waardoor je op een contactvolle wijze nieuw gedrag kunt uitproberen.

Opbouw:

De training bevat veel praktische oefening. is heel praktisch opgebouwd. Tijdens dagdelen wordt eerst theoretisch een thema uitgelicht, om vervolgens ervaringsgerichte oefeningen te doen rond dat thema.  Eerst theorie en dan oefeningen. Dit om jouw denken en voelen te onderzoeken als kenmerken van jouw waarheid en liefde. Je reist van denken, naar voelen, naar Zijn. Of anders uitgedrukt:  van hoofd, naar hart, naar buik, waarbij je presentie toeneemt.

Tussen de trainingsdagen door kom je samen in kleinere oefengroepen, om het geleerde verder te onderzoeken en te integreren. Onderdeel van de training is ook dat je in een mentor-pupil relatie elkaar steunt in het ontvouwingsproces en leert om vanuit contact met je zelf, de ander te ontmoeten.

Thema’s:

Anders omgaan met oude en actuele kwetsingen en emoties. Stress reductie. Reis door het zwarte gat van de leegte/eenzaamheid. Dieper verwerken en helen van wonden. Rusten in je bron. Thuiskomen. Verheldering van het willen. (her)Verbinden met waar het je werkelijk om gaat. Zelfleiderschap vanuit de rijkdom van Zijn. Actualiseren en je intentie leven zoals je het werkelijk wilt

 

Dag 1 Vrijdag 15-okt-21
Dag 2 Zaterdag 30-okt-21
Dag 3 Zondag 14-Nov-21
Dag 4 Vrijdag 3-Dec-21
Dag 5A Vrijdag 17-Dec-21
Dag 5B Zondag 19-Dec-21
Dag 6 Zaterdag 15-Jan-22
Dag 7 Zondag 30-Jan-22
Dag 8 Zondag 20-Feb-2022
Dag 9 Zondag 20-Mrt-20222

 

Individueel 

5 of meer personen

€ 1050

/ persoon

Zakelijk

 

€ 1490 excl BTW

/ persoon

Laat je leven niet beheersen door je stress, neem zelf de regie voor een andere toekomst

Training: Zelfregie en stressreductie

Start 2 november, Houten

Je leert jezelf begeleiden in lastige situaties, bijvoorbeeld in stresssituaties bij het (thuis) werken, bij onzekerheid, dis balans privé-werk en dilemma’s in het werk.  Door inzicht en oefeningen versterkt deze training je autonomie en vitaliteit.
Data 2,9,16,23,30 november

meer informatie

Hoe ziet de training eruit?
Eerst wordt inzicht gegeven in de biologische, fysiologisch en psychologische stressrespons.  Daarna onderzoek je jouw persoonlijke stressbronnen, om je respons te herkennen en de belemmerende overtuigingen te reduceren.
Er wordt aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en een gestructureerde vraagtechniek, geleerd om je stress daadwerkelijk te reduceren en om je eigen problemen c.q. dilemma’s op te lossen.
De geleerde vraagtechniek is erop gericht om zelfinzicht te krijgen over de ongewenste situatie en het effect op je gevoelsniveau (stress). Daarna leer je jouw gewenste situatie te benoemen en te erkennen. Het effect hiervan op gevoelsniveau, is de ervaring van ontspanning, vitaliteit (levenslust) en kracht.

 

Door deze gestructureerde gesprekstechniek leer je proactief, jouw vitaliteit te verhogen, je autonomie te versterken en meer constructief in plaats van reactief te reageren. Je bent beter in staat om voor jezelf en voor je omgeving te zorgen. Door deelname aan de training krijg je bovendien meer grip op jezelf en je werk.

De training is voor medewerkers die regelmatig:

– Stress ervaren bij de wijze van uitvoering van hun taak.

– Moeite hebben met balans te creëren tussen werk en privé.

– Angstig en onzeker zijn bijvoorbeeld over de veranderende omstandigheden.
– In relaties gevoelens van strijd en onveiligheid ervaren.

– Conflicten (tegenstrijdigheden) in zichzelf ervaren en zich ongelukkig voelen.

De training bestaat uit 4 dagdelen, twee persoonlijke gesprekken en 1 uur huiswerk per week. Je kunt persoonlijke actuele (werk)dilemma’s inbrengen.

 

Individual or small group

5 of meer personen

€ 990

/ persoon

Business

 

€ 1190 excl BTW

/ persoon

Laat je leven niet beheersen door je stress, neem zelf de regie voor een andere toekomst

Training: Verzuimherstel

Start 7 oktober, Doorn

Medewerkers die langdurig ziek zijn te ondersteunen in hun herstel. Zodat ze weer de vitaliteit gaan ervaren, die kenmerkend is voor in balans zijn. Medewerkers met een levensbedreigende ziekte, te ondersteunen in het verhouden tot het ziekzijn en desondanks rust en vreugde te ervaren. Leren te zijn bij hoe het is. Door inzicht en ervarend onderzoeken, weer contact te maken met je vitaliteit en levensvreugde.
10 trainingsdagen, 2 coaching sessies en intervisie groep duur tot 24 februari.

meer informatie

Aanpak.
Bij de training staat de ervaring van de deelnemer en haar/zijn persoonlijke route naar herstel centraal. Wanneer het vertrouwen in de eigen autonomie toeneemt verschijnt op natuurlijke wijze de levenslust en vitaliteit. Contactvol en vitaal in het arbeidsproces terugkeren is het uiteindelijke doel.

De volgende onderdelen maken deel uit van de training:

Omgaan met pijn;
Overtuigingen onderzoek -> stressrespons en stressreductie;
Onderzoek persoonlijke oorzaken -> biologische en psychische overlevingsmechanismen;
Gedachte- en gevoelsrespons -> Herkennen dat omgaan met de situatie invloed heeft op de ervaring ervan;
Leren communiceren vanuit contact met jezelf -> mildheid, eigen problemen aanpakken;
Vaardigheden aanleren -> waardigheid, verbondenheid en vertrouwen.

Deze onderdelen bestaan zowel uit theorie als ervaringsgerichte oefeningen.

Opbouw training.
Het is een 10-daagse training verdeeld over 5-6 maanden. Onderdeel van de training zijn een intakegesprek, een persoonlijk coaching gesprek, intervisie en coaching in de intervisie groep.
Tussen de trainingsdagen zijn er intervisie bijeenkomsten om de geleerde inzichten en vaardigheden te oefenen. Theorie wordt vooraf per mail verstrekt.
De minimale groepsgrootte is 6 personen en maximaal 12

Voor wie is de training bestemd?
Voor medewerkers die in een verzuim gekomen zijn of dit risico op korte termijn lopen.

Voor medewerkers die dilemma’s ervaren in en tussen werk en privé situaties. De training is gericht op verhogen van inzicht en ervaring, om vaardiger te worden.

Voor medewerkers met een burn-out of levensbedreigende ziekte.

In de training wordt de autonomie van de deelnemers op natuurlijke wijze herstelt, waardoor zij weer vitaliteit gaan ervaren. Hierdoor zullen zij hun rol in de huidige of toekomstige functies beter vervullen. Door de groei van autonomie zal ook de omgang met collega’s en cliënten verbeteren.

 

Prijs op aanvraag

6-12 personen

Laat je leven niet beheersen door je stress, neem zelf de regie voor een andere toekomst

Training: Zelfregie en stressreductie

Start 1 maart 2022, Houten

Je leert jezelf begeleiden in lastige situaties, bijvoorbeeld in stresssituaties bij het (thuis) werken, bij onzekerheid, dis balans privé-werk en dilemma’s in het werk.  Door inzicht en oefeningen versterkt deze training je autonomie en vitaliteit.
Data 1,8,15,22,29 maart

meer informatie

Hoe ziet de training eruit?
Eerst wordt inzicht gegeven in de biologische, fysiologisch en psychologische stressrespons.  Daarna onderzoek je jouw persoonlijke stressbronnen, om je respons te herkennen en de belemmerende overtuigingen te reduceren.
Er wordt aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en een gestructureerde vraagtechniek, geleerd om je stress daadwerkelijk te reduceren en om je eigen problemen c.q. dilemma’s op te lossen.
De geleerde vraagtechniek is erop gericht om zelfinzicht te krijgen over de ongewenste situatie en het effect op je gevoelsniveau (stress). Daarna leer je jouw gewenste situatie te benoemen en te erkennen. Het effect hiervan op gevoelsniveau, is de ervaring van ontspanning, vitaliteit (levenslust) en kracht.

 

Door deze gestructureerde gesprekstechniek leer je proactief, jouw vitaliteit te verhogen, je autonomie te versterken en meer constructief in plaats van reactief te reageren. Je bent beter in staat om voor jezelf en voor je omgeving te zorgen. Door deelname aan de training krijg je bovendien meer grip op jezelf en je werk.

De training is voor medewerkers die regelmatig:

– Stress ervaren bij de wijze van uitvoering van hun taak.

– Moeite hebben met balans te creëren tussen werk en privé.

– Angstig en onzeker zijn bijvoorbeeld over de veranderende omstandigheden.
– In relaties gevoelens van strijd en onveiligheid ervaren.

– Conflicten (tegenstrijdigheden) in zichzelf ervaren en zich ongelukkig voelen.

De training bestaat uit 4 dagdelen, twee persoonlijke gesprekken en 1 uur huiswerk per week. Je kunt persoonlijke actuele (werk)dilemma’s inbrengen.

 

Individual or small group

5 of meer personen

€ 990

/ persoon

Business

 

€ 1190 excl BTW

/ persoon

Laat je leven niet beheersen door je stress, neem zelf de regie voor een andere toekomst