Training

Onze trainingen zijn gericht op het leren van vaardigheden, vanuit het ruimere perspectief van zijnsoriëntatie. Vanuit de houding dat je al in orde bent, wordt leren een plezier en ontstaat zicht op de rijkdom en gemak in plaats van het tekort en ‘moeten’.

Training

De trainingen en coaching richten zich op het leren van vaardigheden en herkennen van de wijze waarop u uzelf begeleidt. Door op het laatste uw inzicht te vergroten en de zelflimiterende overtuigingen te ontmantelen, ervaart u direct uw kracht en authenticiteit. Dat geeft vitaliteit en openheid. Vanuit die houding bent u in staan om op een nieuwe wijze uw toekomst vorm te geven.

Bij het leren van elke nieuwe vaardigheid zijn er vier bekende fases. Tijdens dat leerproces speelt het zelfreflecterend vermogen (zelfbeoordeling) een grote rol. Afhankelijk van de leerfase en de mate waarin uw competentie groeit, is dit ondersteunend of juist zeer kritisch. Het verschijnt in de vorm van stress en als innerlijke dialoog. Deze dialoog is vaak onbewust en geleid door oude emoties en overtuigingen.

De training en coaching richt zich met name op de vaardigheden en houding in verzuimherstel, stressreductie, communicatie, management en leiderschap. Bij particulieren op is de focus op het omgaan met grote (bedreigende) veranderingen in het leven en bezield werken. Bij de coaching en training gaat het om uw authenticiteit en uw ongekende potentieel.

Om uw competentie in uw functie naar een nieuwe hoogte te brengen, vraagt om een andere houding in plaats van verbetering van wat u al kunt.
De werkwijze is vanuit een zijnsgeoriënteerd perspectief. Door ervaringsgericht te leren om te rusten in wie uzelf bent en te verbinden met wat u werkelijk wilt, verschijnt spontaan inzicht over het juiste handelen. Dit in tegenstelling tot de onbewuste aanname dat u niet goed bent en moet verbeteren.

Verzuim-herstel training

Het herstellen van de eigen vitaliteit levenslust en arbeidsvreugde, bij langdurige uitval t.g.v. lichamelijk of psychische overbelasting.

Doel:
Medewerkers die langdurig ziek zijn te ondersteunen in hun herstel. Zodat ze weer de vitaliteit gaan ervaren, die kenmerkend is voor in balans zijn. Medewerkers met een levensbedreigende ziekte, te ondersteunen in het verhouden tot het ziekzijn en desondanks rust en vreugde te ervaren. Leren te zijn bij hoe het is. Door inzicht en ervarend onderzoeken, weer contact te maken met je vitaliteit en levensvreugde.

Visie.
De training is ontwikkeld vanuit een zijnsgeoriënteerde visie, waar het evenwicht in denken en voelen bron is van geestelijk welzijn en ondersteunend is voor het lichamelijk welzijn. Indien de lichamelijke gesteldheid ernstig verstoord is, bevorderd deze aanpak balans in het omgaan met de klachten.

Aanpak.
Bij de training staat de ervaring van de deelnemer en haar/zijn persoonlijke route naar herstel centraal. Wanneer het vertrouwen in de eigen autonomie toeneemt verschijnt op natuurlijke wijze de levenslust en vitaliteit. Contactvol en vitaal in het arbeidsproces terugkeren is het uiteindelijke doel.

De volgende onderdelen maken deel uit van de training:

Omgaan met pijn;
Overtuigingen onderzoek -> stressrespons en stressreductie;
Onderzoek persoonlijke oorzaken -> biologische en psychische overlevingsmechanismen;
Gedachte- en gevoelsrespons -> Herkennen dat omgaan met de situatie invloed heeft op de ervaring ervan;
Leren communiceren vanuit contact met jezelf -> mildheid, eigen problemen aanpakken;
Vaardigheden aanleren -> waardigheid, verbondenheid en vertrouwen.

Deze onderdelen bestaan zowel uit theorie als ervaringsgerichte oefeningen.

Opbouw training.
Het is een 10-daagse training verdeeld over 5-6 maanden. Onderdeel van de training zijn een intakegesprek, een persoonlijk coaching gesprek, intervisie en coaching in de intervisie groep.
Tussen de trainingsdagen zijn er intervisie bijeenkomsten om de geleerde inzichten en vaardigheden te oefenen. Theorie wordt vooraf per mail verstrekt.
De studiebelasting is naast de trainingsdagen ca. 3 uur per week. De totale belasting is ca. 140 uur over 25 weken. De minimale groepsgrootte is 6 personen en maximaal 10.

Voor wie is de training bestemd?
Voor medewerkers die in een verzuim gekomen zijn of dit risico op korte termijn lopen.

Voor medewerkers die dilemma’s ervaren in en tussen werk en privé situaties. De training is gericht op verhogen van inzicht en ervaring, om vaardiger te worden.

Voor medewerkers met een burn-out of levensbedreigende ziekte.

In de training wordt de autonomie van de deelnemers op natuurlijke wijze herstelt, waardoor zij weer vitaliteit gaan ervaren. Hierdoor zullen zij hun rol in de huidige of toekomstige functies beter vervullen. Door de groei van autonomie zal ook de omgang met collega’s en cliënten verbeteren.

 

Meer weten:
Wilt u weten hoeveel u kunt door verzuimende medewerkers weer betrokken aan het werk te krijgen en de druk op collega’s en de organisatie kunt verminderen?
Vraag de white-paper aan of de verzuimbesparing analyse tool.

Zelfbegeleiding en stressreductie

Zelfbegeleiding in lastige situaties.                                                                       

Deze training leert je om jezelf te kunnen begeleiden in lastige situaties, bijvoorbeeld bij het ervaren van stress bij het (thuis) werken, bij onzekerheid, dis balans prive-werk en dilemma’s in het werk. Daarnaast versterkt deze training je autonomie en vitaliteit

Spanning en onzekerheid rondom Corona of opstapeling van problemen in werk en privé verhogen stress. Waardoor je helderheid in denken afneemt en je gevoelens sterker zijn en sneller wisselen.

 

Hoe ziet de training eruit?
Eerst wordt inzicht gegeven in de biologische, fysiologisch en psychologische stressrespons.  Daarna onderzoek je jouw persoonlijke stressbronnen, om je respons te herkennen en de belemmerende overtuigingen te reduceren.
Er wordt aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en een gestructureerde vraagtechniek, geleerd om je eigen ingebrachte problemen, dilemma’s op te lossen.
De geleerde vraagtechniek is erop gericht om zelfinzicht te krijgen over de ongewenste situatie en het effect op je gevoelsniveau (stress). Daarna leer je jouw gewenste situatie te benoemen, te erkennen. Het effect hiervan op gevoelsniveau, is de ervaring van vitaliteit en kracht. Door het contact met die vitaliteit, word je innerlijke gemotiveerd om het gesprek aan te gaan met de ander die in de ongewenste situatie een rol speelt. Met je gewenste situatie voor ogen, ga je onderzoeken wat de mogelijke stappen zijn, binnen jouw invloed om jouw dilemma’s en problemen op te lossen.

 

Door deze gestructureerde gesprekstechniek leer je proactief, jouw vitaliteit te verhogen en je autonomie te versterken. Je bent beter in staat om voor jezelf en voor je omgeving te zorgen. Door eigenaarschap en deelname aan de training krijg je meer grip op jezelf en je werk.

De training is voor medewerkers die regelmatig:

– Conflicten in zichzelf ervaren en zich ongelukkig voelen.
– Stress ervaren bij de wijze van uitvoering van hun taak en de tegengestelde belangen hierin.

– Angstig en onzeker zijn over de veranderende omstandigheden.
– In relaties met collega’s, gevoelens van strijd en onveiligheid ervaren.
– Moeite hebben met balans te creëren tussen werk en privé.


Je leert tijdens de training:

– Aan de hand van de oefeningen en de vraagtechniek je eigen problemen op te lossen,

  zodat je zelf direct het positieve effect op je autonomie en werkplezier kunt ervaren.

– Meer contact te ervaren met je behoeften en eigen inzichten.
– Manieren om snel stress te reduceren.
– Duidelijker grenzen aan te geven en je vitaliteit en plezier te ervaren.

– Je wensen bespreekbaar te maken en dit als verzoeken te formuleren.
– Vitaliteit en autonomie te versterken en je relaties te verbeteren

 

De training bestaat uit 4 dagdelen, twee persoonlijke gesprekken en 1 uur huiswerk per week. Je brengt zelf je persoonlijke actuele (werk)dilemma’s in. 

Tijdsduur en aanmelding:
Voorafgaand is een individueel intakegesprek met de trainer van ca. 1,5 uur. De cursusmiddagen zijn van 13.00-17.00 uur en tussen dag 2 en 3 is er een persoonlijk voortgangsgesprek van ca. 1 uur.
Je kunt je opgeven via de mail naar info@prescare.nl

Anticiperend leidinggeven

Anticiperend leidinggeven
Naast een bedrijfsvoeringaspect heeft u in een leidinggevende functie te maken met een onderhandelingsaspect. Het is dan ook van belang is dat u vaardigheden ontwikkelt met betrekking tot het afwegen van belangen en het onderhandelen.
Een functie als leidinggevende heeft als kenmerk, dat u voor een belangrijk deel bent aangewezen op uw sociale en communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken. Het verder ontwikkelen daarvan kan het functioneren vergemakkelijken en aangenamer maken. Met dat doel is deze training opgezet.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
• communicatie voor leidinggevenden
• argumenteren en omgaan met weerstand
• feedback en omgaan met verwijten
• leidinggeven
• gespreksvoering

Investering
Deze training is een maatwerkproduct wordt verzorgd als een incompany training. Voor een omschrijving of offerte kunt u contact opnemen.

Authentiek en autonoom leiderschap

Inhoud

Ieder van ons coacht zichzelf via een interne dialoog. Deze dialoog kenmerkt zich door een vaak kritische toon. De bron van deze teksten zijn overtuigingen die vroeg in ons leven gevormd zijn. En het gevolg is dat we vaak op de automatische piloot gaan in die situaties. Het automatisch reageren vanuit overtuigingen op nieuwe situaties sluit niet helemaal aan op de werkelijkheid en geeft fricties en teleurstelling. De oplossing vanuit de persoonlijkheid leidt tot een verlies van autonomie of verlies van verbondenheid. Door vanuit open aanwezigheid –persoonlijke presentie- te kijken wat nodig is, komt u tot bezield handelen waarin u in relatie kunt zijn met uzelf en de ander. Handelen vanuit de persoonlijkheid – het superego- is deels onbewust en ondanks onze –bewuste- goede voornemens lukt het ons moeilijk om te veranderen. In de cursus krijgt u zicht op uw onbewuste programma’s en we gebruiken als hulpmiddel voor zelfkennis een persoonlijkheidstest. We onderzoeken de plek waar u nu staat en richten het onderzoek op de onbewuste overtuigingen. Dan wordt er inzicht geboden in leerprocessen die u helpen om te kunnen veranderen in combinatie met situationeel leiderschap. Door gebruik van meditatie, lichaamswerk en communicatie oefeningen krijgt u ervaring met uw persoonlijke essentie (ziel) die open en vrij is. Door de integratie via action learning verschuift uw focus van managen vanuit de persoonlijkheid naar leidinggeven vanuit persoonlijke essentie, waardoor u autonomie en verbondenheid ervaart.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Leerprocessen algemeen
 • Verschillende stijlen van leidinggeven
 • Stress reacties
 • Persoonlijkheidsstijl
 • Wat bezielt u
 • Motiveren in elke leerfase
 • U-theorie
 • Doelen bereiken

Redenen om de training te volgen

Wanneer het stroef loopt binnen uw team; U niet helemaal gelukkig bent in uw rol of ’s nachts wakker ligt; U onzeker bent over de benadering van medewerkers; Hetzelfde type managementproblemen terug blijft komen; U stress ervaart in uzelf óf Wanneer u uzelf gunt om uw leven wat makkelijker te maken.

Deze training is bedoeld voor managers

 • voor wie de huidige stijl van leidinggeven niet meer voldoet.
 • die meer uit hun werk willen halen dan het ‘mechanisch’ bereiken van een doel.
 • die bezield willen werken, die weten dat er meer in het leven zit, maar nog niet goed weten hoe ze dat eruit halen in hun werk.
 • die niet bang zijn zichzelf te ontmoeten.
 • die resultaat gericht sturen maar merken dat er stress is in de organisatie
 • die hoge eisen stellen aan zichzelf en hun doelen met moeite bereiken.
 • die merken dat de teamspirit afzwakt.

 

Opbouw en duur

De duur van de training bedraagt 6 dagen. Met een totale doorlooptijd van 2 maanden.

Een trainingsdag start om 10.00 uur en duurt tot 18.00 uur.

De training bestaat uit 2 blokken van 2 dagen; 2 blokken van 1 dag en een coachingsgesprek.

Tijdens de training worden supportteams gevormd en oefensessies ingepland.

 

Dit is een maatwerkproduct en kan ook in coachvorm individueel aangeboden worden.
Neem hiervoor contact op.

Conflicten oplossen en relaties verbeteren

Training OCTOQUEST, Relational Development by Soft Confrontation

Octoquest een gestructureerde vraagtechniek van 8 vragen om tot diepgaande veranderingen en samenwerking te komen.
Ook wel RDSC® Relational Development by Soft Confrontation genoemd en biedt een compacte en effectieve structuur waarmee u werkrelaties verbetert, conflicten de-escaleert en onuitgesproken weerstanden bespreekbaar maakt.
RDSC® biedt u een structuur waarmee u uw verzoeken en vragen effectiever formuleert, de situatie in beeld brengt en de gedachtegangen van uw gesprekspartner direct bevraagt. Deze methode staat voor relatieontwikkeling door strategische, gestructureerde en zachte confrontatie. RDSC® laat zich omschrijven als een verbale judo die afrekent met weigeren of ontwijken en tegelijkertijd beide gesprekspartners helpt de ander in zijn of haar waarde te laten.
Deze methode is bestemd voor leidinggevenden, consultants en directeuren.

Deze training besteedt onder andere aandacht aan:
• De spanning tussen ongewenste situatie en gewenst resultaat
• Belangentegenstellingen
• Negatieve en positieve betrokkenheid
• Rolopdracht, rolopvattingen en rolverwachtingen
• Prioriteiten
• Verstoorde relaties

Investering
Deze training wordt verzorgd als een incompany training of in coachingvorm. Voor een omschrijving of offerte kunt u contact opnemen.

Maatwerk in-company training

In company training op maat
Bovenstaande voorbeelden zijn functionele trainingen die wij zeer vaak uitvoeren. Onze trainers hebben meer dan 20 jaar ervaring. Daarnaast schrijven zij boeken en ontwikkelen zij tevens train-de-trainers programma’s.
Onze trainers staan boven de stof en zijn daarom in staat om:
• Enerzijds, tijdens de uitvoering van een training individueel maatwerk voor de deelnemers te geven.
• Anderzijds, op maat programma’s samen te stellen die naadloos aansluiten bij uw vraagstelling.

Dit verhoogt de effectiviteit van de training, bovendien zorgen de trainers in hun werkwijze voor een oordeelloos confronteren waardoor de leermomenten sterk verankerd raken.

Investering
Deze training wordt verzorgd als een incompany training. Voor een omschrijving of offerte kunt u contact opnemen.

Heeft u persoonlijke vraag, neem dan gerust contact op, en ervaar zelf tijdens het gesprek uw authentieke potentieel.

Voor uw organisatie of team vraag, kunnen we manieren aangeven om organisatie potentieel vrij te maken. Van een out of the box directe ervaring bent u slechts een klik verwijderd.

 

Zo bereikt u ons

 1. Onderdoor 160 3995 DX Houten
 2. Postadres : Eekhoornakker 6, 3994 EW Houten

0031-6.2296.5297

info@prescare.nl

Laat een bericht achter