VERZUIM HERSTEL

Bij verzuim lijden alle betrokken partijen, als eerste de desbetreffende medewerker maar ook collega’s, cliënten en de totale organisatie.

 

Verzuim

Bij verzuim lijden alle betrokken partijen, als eerste de desbetreffende medewerker maar ook collega’s, cliënten en de totale organisatie.De kosten en druk van verzuim zijn hoog. De organisatie betaalt het salaris van de zieke medewerker en de inhuur van flexwerkers. De werkdruk van collega’s neemt toe en verhoogd de kans op uitval.De additionele schade is aanzienlijk, in de vorm van slecht imago werkgever, kwaliteitsverlies, overbelasting collega’s,
Indien medewerkers eerder herstellen en bovendien gemotiveerd weer instromen is dit niet alleen positief voor hen, maar ook voor het team en de organisatie.

Probleemstelling en Analyse verzuim

Bij analyse door het CBS van ziekte specifieke verzuim blijkt dat de oorzaken van langdurig ziekteverzuim verschillen per levensfase.Tussen het 25e en 45e levensjaar wordt het verzuim grotendeels veroorzaakt door psychische aandoeningen. Bij hogere leeftijd wordt het verzuim voornamelijk veroorzaakt door ‘overige lichamelijke aandoeningen’ (hart- en vaatziekten, maag- en darmklachten, longklachten etc.).

 

 

In de leeftijdsgroep van 25-34-jarigen heeft 47% van het ziekteverzuim een psychische oorzaak

Het verzuimpercentage toont grote verschillen per sectoren, bestuur gezondheidszorg en onderwijs zijn de lijstaanvoerders met rond de 5%

 

Oplossing

Vitaliteit van de medewerkers herstellen, heeft effect op de uitvalcategorieën psychisch en overige die samen 75 % van het verzuim bepalen.

Door middel van training en begeleiding van zieke medewerkers kun je versnelde intreding bewerken.
Dit kan bij de 2e categorie psychische oorzaak (47%), door inzicht te verschaffen in de intrinsieke factoren en hen leren hier anders mee om te gaan.

In de 3e categorie overig (28%) is de oorzaak extrinsiek. Het overkomt je. Hier is de uitdaging een andere houding tot de ziekte in te nemen. Je te richten op mogelijkheden en verwerken van verlies in plaats van je te richten op de beperking.

Resultaat van training.
Door gerichte training en begeleiding op de Vitaliteit van medewerkers, wordt het zelf-herstellend vermogen aangeboord. In samenwerking met de zorgverlener Quarijn is een training op maat gemaakt voor medewerkers in verzuim.
Over een periode van 6 maanden konden we waarnemen dat de klachten van medewerkers op psychische belasting sterk afnam. Dat ze herstelden en werk wilden en konden hervatten. De werkhervatting was 88% aan het eind van de training. De controlegroep die niet getraind en anders begeleid werd toonde een herstel van slechts 33%.

De opdrachtgever verdiende gedurende de looptijd van de training de investering terug door toename van de werkzame uren en de afname van inhuur van externen. Hierdoor werd een aanzienlijke kostenreductie gerealiseerd.

Meer weten:
Wilt u weten hoeveel u kunt door verzuimende medewerkers weer betrokken aan het werk te krijgen en de druk op collega’s en de organisatie kunt verminderen? Vraag de white-paper aan of de verzuimbesparing analyse tool.

Download de case study over grote besparing op verzuimkosten, door vitaliteitstraining en herstel medewerkers.

Prescare

Eekhoornakker 6
3994 EW Houten
T: 030-6351579
M: 06 2296.5297

Download de brochure van de verzuimhersteltraining Qua Vitaliteit

Zo bereikt u ons   

  1. Onderdoor 160 3995 DX Houten
  2. Postadres : Eekhoornakker 6, 3994 EW Houten

0031-6.2296.5297

info@prescare.nl

Laat een bericht achter